Uppdragsnytt

    Mindbanque har fått i uppdrag att genomföra en marknadsanalys av system och tjänster för värdepappershandel och depåtjänster. Uppdraget skall utarbeta business case och konsekvensanalys samt rekommendationer för inriktningsbeslut om val av leverantör.