Finanssektorns strategi- och förändringskonsult

Finanssektorn är en bransch i ständig förändring vilket innebär såväl operativa som strategiska utmaningar. Regelverk och myndighetskrav, förändrade kundbeteenden, ny teknologi och en aktiv fintech-arena utmanar och utvecklar vår sektor.

Genom att fokusera enbart på finanssektorn tillför Mindbanque konsulter med djupt verksamhetskunnande och kombinerar detta med gedigen erfarenhet av strategi, ledning och förändring i projekt både i form av tekniska implementeringar och verksamhetsförändringar. Genom vår tydliga inriktning har vi nått djupa insikter kring de utmaningar våra kunder står inför.

Mindbanques team

Mindbanque består av finanskonsulter med lång erfarenhet från branschen både som rådgivare och experter. Vi är engagerade i de stora förändringar som är en del av våra kunders vardag. Förändringstrycket har inte minst varit tydligt inom värdepappersområdet; från 80-talets mycket goda lönsamhet till dagens tuffare villkor. Från 90-talets begränsade produkter på ett fåtal marknadsplatser till dagens komplexa och globaliserade instrument- och handelsplatsutbud. Från 2000-talets utveckling av internettjänster till dagens app-baserade värld. Regelverk och myndighetskrav har inverkan på våra kunders verksamhet och många av våra konsulter har erfarenhet av regelverkstolkning och implementering bland annat inom värdepappersområdet, financial crime prevention och integritetsfrågor (MiFID II, AML, GDPR).

I våra kunduppdrag visar vi alltid ett stort engagemang för uppdragsgivarens mål, men också för de intressenter och de team som arbetar i projekten. Detta säkerställer teamets fokus och energi och ger leverans med bästa möjliga resultat. Och varför inte, det blir också lite roligare så.

Vi vill fortsätta att bidra i marknadens förändring och hjälpa våra kunder att lyckas – oavsett om de vill nå sina mål snabbare, till lägre kostnad eller till lägre risk. Kontakta oss om du också vill nå bästa möjliga resultat, och samtidigt ha lite roligare på jobbet!

Mindbanque kontor

Våra tjänster

Mindbanques kunder representerar många av finansindustrins olika roller, exempelvis banker, försäkringsbolag och fonddistributörer, kapitalförvaltare och fondbolag, privatbanker, investmentbanker och fondkommissionärer.

Våra kunders behov sträcker sig från tidiga skeden i ett förändringsarbete till ett färdigt genomförande. Mindbanque utför strategiutredningar, förstudier, utvärderingar och ger råd i verksamhetsfrågor. Vi driver verksamhetsanalyser där vi ofta har rollen som verksamhetsexpert och projektledare. I genomförandet arbetar konsulter på Mindbanque även som teknisk projektledare och med test och testledning.

Från strategisk rådgivning till genomförande

Mindbanques konsulter har kompetens och gedigen erfarenhet om finansiella instrument, verksamhets-arkitektur för front office, middle office och back office, liksom om regelverk, till exempel AML, MiFID och EMIR, samt flera på marknaden förekommande standardsystem-lösningar. De flesta av Mindbanques konsulter är certifierade i SAFe och har vana av agilt arbete.

Konsulterna arbetar som kompetensförstärkning i kundens organisation eller i konsultteam där Mindbanque har uppdragsansvar att leverera en komplett analys eller ett komplett projekt.

Mindbanque möte