Sammanfattning EU-reglering

Fondhandlarföreningen har nu sammanställt och publicerat aktuell EU-reglering. Sammanställningen görs två gånger per år och innehåller en uppdaterad status om de olika regelverk som påverkar värdepappersmarknaden i Sverige.

Läs hela rapporten här.

Källa: Fondhandlarföreningen 2014.