Sammanfattning EU-reglering 2013

Regelverksutvecklingen fortsätter i oförminskad styrka och omfattning inom EU
och resten av världen. Fondhandlarföreningen har just publicerat ”Sammanfattning
EU-reglering” september 2013 som innehåller en beskrivning av respektive
reglering, status och även Fondhandlarföreningens syn på förslagen.

Läs mer på Fondhandlarföreningens hemsida.