Sara Ellsäter ny Senior Business Consultant och Sustainability Specialist hos Mindbanque

Sara Ellsäter är en projektledare och hållbarhetsspecialist som helst arbetar med hållbarhet och hållbara investeringar, alla aspekter av ESG (Environmental Social and Governance), hela ramverket EU Taxonomin, den finansiella marknaden, kapitalförvaltning, projektledning och kommunikation.

Sara har tjugo års erfarenhet av olika roller i finansbranschen och har arbetat inom flera olika roller inom kapitalförvaltning, bland annat som hållbarhetsansvarig.

Sara Ellsäter börjar som Senior Business Consultant & Sustainability specialist hos Mindbanque den 13 september 2021.