Uppdragsnyhet

Mindbanque har genomfört en bedömning av ett potentiellt erbjudande av transaktionsrapporteringstjänst till den nordiska marknaden.