Uppdragsnyhet

Mindbanque har genomfört en utredning av en ny operativ modell för värdepappersadministration hos en stor bank.