Från strategisk rådgivning till genomförande

Mindbanques kunder representerar många av finansindustrins olika roller, exempelvis banker, försäkringsbolag och fonddistributörer, kapitalförvaltare och fondbolag, privatbanker, investmentbanker och fondkommissionärer.

Våra kunders behov sträcker sig från tidiga skeden i ett förändringsarbete till ett färdigt genomförande. Mindbanque utför strategiutredningar, förstudier, utvärderingar och ger råd i verksamhetsfrågor. Vi driver verksamhetsanalyser där vi ofta har rollen som verksamhetsexpert och projektledare. I genomförandet arbetar konsulter på Mindbanque även som teknisk projektledare och med test och testledning.

Mindbanques konsulter har kompetens och gedigen erfarenhet om finansiella instrument, verksamhets-arkitektur för front office, middle office och back office, liksom om regelverk, t ex AML, MiFID och EMIR, samt flera på marknaden förekommande standardsystem-lösningar. De flesta av Mindbanques konsulter är certifierade i SAFe och har vana av agilt arbete.

Konsulterna arbetar som kompetensförstärkning i kundens organisation eller i konsultteam där Mindbanque har uppdragsansvar att leverera en komplett analys eller ett komplett projekt.